Budynki biurowo - magazynowe Lely East i Lely Center Bydgoszcz

 

Lokalizacja:
Adres inwestycji:
ul. Pocztowa 2a, Lisi Ogon
86-065 Łochowo

Inwestor:
WEVERSKADE B.V.

Data rozpoczęcia: marzec 2015
Data zakończenia: wrzesień 2015

Budowa dwóch budynków biurowo - magazynowych zrealizowana "pod klucz". Budynek Lely Center Bydgoszcz o powierzchni zabudowy 482 m² i kubaturze 2563 m³. Budynek Lely East o powierzchni zabudowy 796 m² i kubaturze 4020 m³. Budynki zrealizowano w technologii szkieletowej o konstrukcji stalowej z lekką obudową z płyty warstwowej oraz systemowej elewacji szklanej. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 10714 m² - w tym tereny utwardzone (asfalt, płyta ażurowa, kostka betonowa) oraz zieleń.

 

 

 

 

 

kontakt

Adres
MILARYS POLSKA Sp. z o.o.
ul.Nowotoruńska 8
85-840 Bydgoszcz

Telefon:
FAX:
+48 52 361 46 46
+48 52 361 46 47

E-mail: poczta@milarys.pl