Przebudowa budynku magazynowego na produkcyjny – Alpinus Chemia sp. z o.o.

 

Lokalizacja:
Adres inwestycji:
ul. Garbary 5
86-050 Solec Kujawski

Inwestor:
Alpinus Chemia Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: październik 2018
Data zakończenia: maj 2019

Zadanie polegało na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na produkcyjne w ramach zadania „Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym” w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o. Zakres obejmował część wschodnią budynku gdzie będzie zlokalizowana strefa produkcyjno - socjalna oraz zachodnia gdzie będzie zlokalizowana część warsztatowo - socjalna. W zakres robót budowlanych w ramach projektowanej przebudowy budynku wchodziły: wyburzenia niektórych istniejących ścian wewnętrznych, budowa nowych ścianek działowych, ścian oddzielenia pożarowego, nowych stropów, wybicie nowych otworów okiennych, przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych i wprowadzenie nowych.

 

 

 

 

 

kontakt

Adres
MILARYS POLSKA Sp. z o.o.
ul.Nowotoruńska 8
85-840 Bydgoszcz

Telefon:
FAX:
+48 52 361 46 46
+48 52 361 46 47

E-mail: poczta@milarys.pl