Budynki biurowo-magazynowe
Lely East i Lely Center Bydgoszcz
Adres inwestycji:

LELY CENTER BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2
Lisi Ogon


LELY EAST Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2a
Lisi Ogon


Inwestor:
WEVERSKADE B.V.

Data rozpoczęcia: marzec 2015

Data zakończenia: wrzesień 2015
   

Budowa dwóch budynków biurowo-magazynowych zrealizowana "pod klucz". Budynek Lely Center Bydgoszcz o powierzchni zabudowy 482 m² i kubaturze 2563 m³. Budynek Lely East o powierzchni zabudowy 796 m² kubaturze 4020 m³.

Budynki zrealizowano w technologii szkieletowej o konstrukcji stalowej z lekką obudową z płyty warstwowej oraz systemowej elewacji szklanej. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 10714 m² - w tym tereny utwardzone (asfalt, płyta ażurowa, kostka betonowa) oraz zieleń.