Konstrukcje wsporcze
dla ogniw fotowoltaicznych
Adres inwestycji:

INTEMO S.A.
ul. Włocławska 33
Piotrków Kujawski


Inwestor:
INTEMO S.A.

Data rozpoczęcia: listopad 2015

Data zakończenia: grudzień 2015
   

Budowa dwóch wiat o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej stanowiących podkonstrukcję do montażu paneli fotowoltaicznych. Wiata nr 1 o powierzchni dachu 866m2 i masie konstrukcji 18,6t. Wiata nr 2 o powierzchni 1027m2 i masie konstrukcji równej 36,8t. Wiaty zbudowano na terenie zakładu produkcyjnego, pośród istniejącej zabudowy.