Konstrukcje wsporcze
dla ogniw fotowoltaicznych
Adres inwestycji:

HANPLAST Sp. z o.o.
ul. Paciorkiewicza 3
Bydgoszcz


Inwestor:
HANPLAST Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: październik 2015

Data zakończenia: luty 2016
   

Budowa dwóch wiat o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej stanowiących podkonstrukcję do montażu paneli fotowoltaicznych. Wiata KW2 o powierzchni dachu 3593 m² i masie konstrukcji 85,2t. Wiata KW3 o powierzchni 1574 m² i masie konstrukcji równej 36,3t. Wiaty zbudowano na terenie zakładu produkcyjnego, częściowo posadowione na stopach fundamentowych a częściowo oparte na konstrukcji istniejących budynków.