Milarys Polska Sp. z o.o. realizuje projekt

Dotacje na kapitał obrotowy dla
Milarys Polska Sp. z o.o

w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Milarys Polska Sp. z o.o. realizuje projekt

Strategia Internacjonalizacji
Milarys Polska Sp. z o.o

w ramach Funduszu Eksportowego – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego.

kontakt

Adres
MILARYS POLSKA Sp. z o.o.
ul.Nowotoruńska 8
85-840 Bydgoszcz

Telefon:
FAX:
+48 52 361 46 46
+48 52 361 46 47

E-mail: poczta@milarys.pl